logo

Inkoop brengt innovaties
uit de leveranciersmarkt
binnen handbereik 

Welkom bij MPE

MPE ondersteunt organisaties in het aanwenden van inkoopkracht en laat de inkoopfunctie daarmee een grotere bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat. Hierdoor zijn besparingen op korte termijn mogelijk van 10 - 25% op uw inkoopbudget. Verbeteringsprojecten gericht op de langere termijn kunnen zelfs nog hogere kostenreducties opleveren. Daarnaast kan een goed functionerend leveranciersbestand uw organisatie een groter competitief voordeel opleveren in uw eigen markt.

U bevindt zich hier
MPE maakt inkoop krachtig
Om een optimaal resultaat te bereiken worden zowel de interne inkoopfunctie als de externe leveranciersmarkt integraal betrokken in een procesmatige aanpak. Investeringen in verbeterprojecten met MPE leveren structurele kostenreducties op en zijn snel lonend.

MPE adviseert, biedt Interim Management, Projectmanagement en Mediation aan. MPE werkt resultaatgericht, procesmatig en streeft naar verankering van de overgedragen kennis in uw organisatie. Daar waar toepasbaar is een samenwerking op basis van vaste (project)prijs, op uurtarief of een vergoeding gebaseerd op het behaalde resultaat mogelijk.

MPE houdt zich aan de afspraken en de aanpak is pragmatisch en doeltreffend.