logo

MPE brengt de inkoopfunctie
stappen hoger

Interim Management

Voor het tijdelijk vervullen van inkoopfuncties ligt de kracht van MPE op senior management- en directieniveau. Zowel voor het oplossen van veranderingsvraagstukken, begeleiden van organisatieveranderingen, reorganiseren van de inkoopfunctie als voor het uitvoeren van complexe (internationale) aanbestedingsprojecten. MPE heeft een goed inkoopnetwerk en kan daardoor helpend zijn bij het zoeken naar een inkoopfunctionaris die de interim functionaris kan opvolgen. 

U bevindt zich hier > Dienstverlening > Interim Management
Interim Management

Interim Management kan bestaan uit (een combinatie van) de volgende activiteiten:

• Het (re-) organiseren en professionaliseren van de inkoopfunctie
Aan de hand van de (nog eventueel te bepalen) inkoopstrategie zullen verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden vastgesteld en een advies wordt uitgebracht hoe de inkoopfunctie te organiseren, inclusief een advies over de inkoopmedewerkers. Er zal bepaald worden hoe inkoopactiviteiten worden uitgevoerd (centraal, decentraal of een combinatie) en welke ondersteuning in de vorm van systemen noodzakelijk is. 

• Coaching
Een veranderende inkoopfunctie vraagt andere kwaliteiten van medewerkers en vaak een andere mindset. Een intensieve begeleiding "on the job" kan dit proces versnellen.

• Het maximaliseren van uw inkoopkracht
Dit is te realiseren door oa het bundelen van inkoopvolumes, standaardisatie, het toepassen van de juiste onderhandelingsstrategie en het selecteren en contracteren van de juiste leveranciers.