logo

MPE brengt de inkoopfunctie
stappen hoger

Mediation

Mediation, of conflictbemiddeling, is het gezamenlijk oplossen van een conflict met behulp van een neutrale en onafhankelijke mediator. Dit kan zowel in de particuliere als in de Business to Business (bijv. klant - leverancier) sfeer. Een mediator bewaakt het proces en begeleidt onderhandelingen. Hij draagt geen oplossingen aan maar faciliteert het proces dat uiteindelijk zal leiden tot een door partijen gezamenlijk gedragen oplossing. Uiteindelijk wordt de oplossing vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. 

U bevindt zich hier > Dienstverlening > Mediation
Mediation

Een mediator is altijd op zoek naar belangen die voor de conflictpartijen belangrijk zijn en waar ook daadwerkelijk invulling aan gegeven kan worden door middel van gezamenlijk gevonden oplossingen. Technieken die bij Mediation worden gebruikt zijn ook vaak toepasbaar in Interim Management en tijdens het voeren van onderhandelingen. Dat maakt dat Mediation, dat een op zichzelf staande dienst is, eigenlijk altijd aanwezig is in de aanpak van MPE. Vaak leiden conflicten met leveranciers tot verbroken relaties met alle gevolgen van dien. Partijen hebben de neiging conflicten "af te kopen" door hun contracten of relatie te beeindigen. Mediation is met name geschikt voor partijen die in conflict zijn geraakt maar, gedreven door een gezamenlijk doel, weer een werkbare relatie willen.