logo

MPE brengt de inkoopfunctie
stappen hoger

Projectmanagement

Veel vraagstukken kunnen worden gemanaged als een project: met een begin en een eind. Dat geldt ook voor vele inkoopvraagstukken, bijv. aanbestedingen, verbeteringsprojecten, implementatie van nieuwe inkoopsoftware of het doorvoeren van organisatie-veranderingen. MPE heeft veel ervaring in het managen van inkoopgerelateerde projecten en van verhuis- en nieuwbouwprojecten. Ook voor projecten waar geen specifieke inkoopexpertise noodzakelijk is, maar behoefte is aan generieke projectmanagement-vaardigheden, kunt u bij MPE terecht.       

U bevindt zich hier > Dienstverlening > Projectmanagement
Projectmanagement

Voor het als project managen van inkoop gerelateerde vraagstukken, zowel intern gericht op de inkoopfunctie als extern gericht op de leveranciersmarkt. Dit kunnen zowel aanbestedingstrajecten, verbeterprogramma's of Business Cases zijn. Ook voor begeleiding in make or buy beslissingen of uitbestedingstrajecten. 

MPE biedt ook projectmanagement voor projecten waarbij geen inkoopexpertise noodzakelijk is maar waarbij de expertise en taakstelling van de projectmanager met name ligt op het nakomen van de afgesproken timing, binnen budget en het managen van meerdere functionele specialisten binnen het project. Karakteristiek van dit soort projecten zijn de grote complexiteit, met een groot aantal projectmedewerkers en een organisatie-brede toepassing.  

Als specialisatie biedt MPE het managen van Nieuwbouw- en Verhuisprojecten aan.