logo

MPE bouwt een passende inkoopfunctie voor uw organisatie

Multinationals / Grote ondernemingen

Inkoopkracht groeit exponentieel bij bundeling van inkoopvolume.

Grote ondernemingen bestaan vaak uit meerdere (internationale) vestigingen of bedrijfsonderdelen, met ieder een eigen inkoopvolume. Om dit volume te kunnen bundelen is centrale coördinatie noodzakelijk en ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving vaak op decentraal (lokaal) niveau.

U bevindt zich hier > Hoe groot is uw bedrijf? > Mulitnationals / Grote ondernemningen
Mulitnationals / Grote ondernemingen

Het is daarom belangrijk het juiste draagvlak voor een beslissing te creëren, waarbij samenwerking en communicatie tussen beleidsmakers en beleidsuitvoerders van groot belang is. De behoefte aan interne controle stelt eisen aan het transparant zijn van de inkoopfunctie en beslissingen moeten veelal onderbouwd en gedocumenteerd zijn. Internationale organisaties hebben daarnaast te maken met internationale wetgeving en multiculturele kenmerken. MPE heeft ervaring met dit soort (internationale) veranderingsprocessen en kan u daarin ondersteunen.

Om echter blijvend van schaalvergrotingsvoordelen te profiteren is ook het selecteren en juridisch verantwoord contracteren van de juiste leveranciers van belang. Daarnaast is het meten van de leveranciersprestatie en van de interne inkoopfuncties noodzakelijk om tijdig te kunnen anticiperen. MPE biedt voor grote ondernemingen passende ondersteuning voor het maximaliseren van de inkoopkracht of voor ondersteuning op specifieke deelgebieden.