logo

Inkoop de bruggenbouwer naar de leveranciersmarkt

Aanwenden van inkoopkracht

Het niet benutten van inkoopkracht leidt tot onnodig geld uitgeven. Om een maximale bijdrage aan uw bedrijfsresultaat te kunnen leveren is het is essentieel de inkoopfunctie zo te organiseren dat de positie van uw organisatie ten opzichte van de leveranciersmarkt maximaal benut wordt: het aanwenden van uw inkoopkracht.

U bevindt zich hier > Inkoopkracht > Aanwenden van inkoopkracht
Aanwenden van inkoopkracht

De doelstelling is structurele kostenbeheersing op uitgaande geldstromen en op interne proceskosten. Daarnaast is het belangrijk een betere "value for money" te creëeren voor iedere uitgaande geldstroom. Om dit te bereiken kan MPE u ondersteunen in het in samenhang ontwikkelen van de interne randvoorwaarden en extern gerichte processen rondom de inkoopfunctie (zie schema). Naar aanleiding van metingen en managementinfo worden gerichte verbeteracties bepaald die als resultante een verbeterde inkoopkracht opleveren.

schema_NL

 

MPE kan door middel van een analyse bepalen in welke mate uw organisatie haar potentiële inkoopkracht reeds aanwend. Op basis daarvan kan een plan van aanpak worden opgesteld ter verbetering. Indien gewenst kan MPE ook de implementatie uitvoeren of op deelgebieden ondersteunen.