logo

Inkoop de bruggenbouwer naar de leveranciersmarkt

Inkoop en bedrijfsresultaat

Kost de inkoopfunctie geld of levert het geld op? Met andere woorden, wordt de inkoopfunctie beschouwd als kostenpost of als middel om uw bedrijfsresultaat positief te beïnvloeden? De laatste zienswijze wint steeds meer terrein. Logisch, want het aandeel van Inkoop in de omzet neemt verder toe en varieert, afhankelijk van het soort organisatie, van 30% tot ruim 80%. Ook met het meer en meer uitbesteden van niet-kernactiviteiten wordt de meerwaarde van een professionele inkooprol steeds duidelijker. 

U bevindt zich hier > Inkoopkracht > Inkoop en bedrijfsresultaat
Inkoop en bedrijfsresultaat

Hoe groter het aandeel van de uitgaande geldstromen, hoe groter de bijdrage die een goed georganiseerde inkoopfunctie kan leveren aan uw bedrijfsresultaat. Verbeterprojecten voor de inkoopfunctie kunnen direct gericht zijn op kostenbeheersing maar ook op kwaliteitsbeheersing, procesoptimalisatie (bijv. de bestelfunctie, leveranciersselectie en –contractering), onderhandelingstechnieken, het vergroten van de inkoopbetrokkenheid, risicoanalyses en het optimaliseren van de inkoop- cq leveranciersprestatie.

Dit leidt gemiddeld tot een structurele kostenreductie van zo'n 10 tot 25 % op het jaarlijkse inkoopbudget; op langere termijn kunnen zelfs hogere besparingen mogelijk zijn. Dit betekent dat uw investering in een verbeterproject uitgevoerd door MPE al snel lonend is. De eerste besparingen kunnen reeds binnen 3 maanden worden gerealiseerd. Op basis van een korte analyse kan MPE deze getallen meer concreet maken voor uw organisatie.